Det går bra nu

Att vara enmansföretagare kan vara lite ensamt och innebär också långa dagar och i princip ingen ledighet. Det är ett liv som bitvis kan vara riktigt stressigt och vars framtid är osäker. Det gäller inte minst pensionen, där man som egenföretagare går en oviss framtid till mötes om man inte sparar extra. Det var definitivt ingenting jag tänkte på när jag startade Ateljé Ölandssnipan, men lyckligtvis snabbt fick reda på, inte minst tack vare Pensionsmyndighetens informationskampanj. Jag tackar och bockar!

Jag klagar inte!
Men nu var det inte meningen att jag skulle klaga och gnälla – som rubriken säger så går det ju bra nu. Så pass bra att jag förmodligen inom en snar framtid kommer att utöka och anställa ett stycke hjälpreda. Det känns riktigt spännande; när jag startade Ateljé Ölandssnipan hade jag inte en tanke på att företaget skulle växa vidare från att vara ett enmansföretag. Spännande, och samtidigt också lite skrämmande, det ska erkännas. Att anställa någon innebär ju ett stort ansvar, men jag tror det ska gå bra. Det som hindrar mig från att växa mer än jag gör är helt enkelt att jag inte har så mycket tid som jag skulle önska.

Lön…?
Sedan är det det där rent administrativa. Att ha en eller flera anställda kommer ju att kräva en del administration. Jag har därför börjat kolla lite närmare på olika löneprogram, vilket inte varit helt lätt. Många av de olika löneprogram som finns verkar inte helt anpassade för företag med enbart en anställd. Men av en slump hittade jag Björn Lundén information och hans (deras) löneprogram som är perfekt anpassat för små företag som mitt. Det är definitivt det löneprogrammet som jag kommer att använda när jag väl anställer någon, vilket jag hoppas inte ska dröja alltför länge!

Viktigt hitta rätt person
Samtidigt så vill jag inte stressa fram anställningen. Det är ju av yttersta vikt att jag verkligen hittar rätt person – någon som är utpräglat praktiskt och samtidigt har ett visst konstnärligt sinne. Det får helt enkelt ta den tid det tar så att jag helt säkert hittar rätt person för jobbet.